“Omenirea a inceput cu agricultura
si ar sfarsi in absenta ei.”

EFSA își finalizează concluziile referitoare la glifosat

Lacunele de informații identificate pot fi eliminate prin măsuri și condiții de atenuare a riscurilor în cadrul procesului de aprobare a reînnoirii.

La 26 iulie 2023, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a publicat Concluziile sale privind evaluarea impactului glifosatului (GRG) asupra sănătății oamenilor, animalelor și mediului, raport în care nu a fost identificat niciun domeniu critic de îngrijorare.

Concluziile au identificat însă mai multe „lacune în materie de informații” – aspecte care nu au putut fi finalizate sau aspecte nerezolvate, ceea ce este standard și valabil pentru toate substanțele, inclusiv pentru substanțele biologice și soluțiile cu risc scăzut.
De asemenea, Comisia a declarat că, în cazul glifosatului, lacunele în materie de informații pot fi redresate prin măsuri și condiții de reducere a riscurilor în cadrul procesului de aprobare a reînnoirii. Grupul de reînnoire a aprobării glifosatului (GRG) este încrezător că toate acestea pot fi rezolvate la nivelul statelor membre și cu ajutorul studiilor în curs.

Un exemplu de problemă nerezolvată este biodiversitatea; experții UE au recunoscut că riscurile asociate cu utilizările reprezentative ale glifosatului sunt complexe și depind de mai mulți factori. De asemenea, aceștia au recunoscut că nu există metodologii armonizate cu privire la modul de efectuare a unei evaluări a riscurilor și nu s-a convenit asupra unor obiective specifice de protecție.
EFSA a concluzionat că, deși informațiile disponibile nu permit formularea unor concluzii ferme cu privire la acest aspect al evaluării riscurilor, managerii de risc pot lua în considerare măsuri de atenuare.

LAPAR a transmis argumentele tehnice în favoarea reînnoirii autorizației

Reamintim că LAPAR, alături de celelalte organizații membre în Alianța pentru Agricultură si Cooperare, a transmis autorităților competente un document în care sunt prezentate argumentele tehnice în sprijinul reînnoirii aprobării substanței active GLIFOSAT. Mai multe informații în acest sens puteți găsi aici.

În următoarea fază, Comisia Europeană va înainta statelor membre un raport de reînnoire și un proiect de regulament prin care va propune reînnoirea sau anularea autorizației pentru glifosat, pe baza concluziilor EFSA și a raportului de evaluare a reînnoirii (RAR) elaborat de Grupul de evaluare (AGG) și statele membre raportoare.
Reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene vor vota apoi asupra proiectului de regulament în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale (SCoPAFF).
Consumatorii și societatea civilă în general pot avea încredere în sistemul UE de reglementare a substanțelor active ale pesticidelor, care este unul dintre cele mai stricte din lume.

Partajează articolul: