“Omenirea a inceput cu agricultura
si ar sfarsi in absenta ei.”

Revizuirea politicilor agricole comune – vot în Parlamentul European

Pe agenda Parlamentului European pentru marți, 23 aprilie, se află și o revizuire specifică a politicii agricole comune (PAC) a UE pentru a reduce sarcina administrativă și pentru a conferi fermierilor o flexibilitate mai mare. Dosarul este tratat în procedură de urgență de către Parlamentul European, care va vota propunerea Comisiei Europene cu modificările tehnice propuse de Consiliu.

Propunerea prezentată de Comisie prevede o revizuire a Regulamentului privind planurile strategice PAC și a Regulamentului orizontal PAC.

De asemenea, într-un vot separat marți, plenul PE trebuie să decidă dacă să se opună propunerii Comisiei pentru a permite o mai mare flexibilitate statelor membre atunci când aplică o altă condiție PAC: cerința de a menține proporția dintre pășunile permanente și suprafața agricolă peste 5% în comparație cu 2018 (GAEC 1).

Context: Revizuirea PAC modifică normele pentru trei „condiționalități” de mediu pe care fermierii trebuie să le îndeplinească pentru a primi finanțare. Aceasta oferă, de asemenea, mai multă flexibilitate țărilor UE pentru a acorda derogări de la standardele PAC dacă există probleme legate de aplicarea lor și probleme cauzate de condițiile meteorologice extreme.

Fermele mici cu o suprafață mai mică de zece hectare ar fi exceptate de la controale și sancțiuni dacă nu respectă normele PAC. Ca răspuns la protestele fermierilor, președintele Comisiei pentru agricultură a trimis Comisiei Europene, la 20 februarie, o scrisoare în care a identificat șase domenii în care sunt necesare acțiuni concrete și imediate pentru a aborda dificultățile cu care se confruntă fermierii. Sursă știre: Informare Parlamentul European, 18 aprilie. Newsletter, sesiune plenară – Strasbourg, 22-25 aprilie 2024

Partajează articolul: