“Omenirea a inceput cu agricultura
si ar sfarsi in absenta ei.”

GLIFOSAT – aprobare până la 15 decembrie 2033

În data de 28 noiembrie 2023, Comisia Europeană a aprobat reînnoirea omologării glifosatului în UE pentru o perioadă de 10 ani (până la 15  decembrie 2033).

Ca urmare a analizei documentului final, vă comunicăm principalele aspecte ale prezentului Regulament de punere în aplicare:

1 . Referitor la utilizarea produselor de protecție a plantelor care conțin glifosat în scop de desicare pentru a controla momentul recoltării sau pentru a optimiza treieratul nu respectă dispozițiile articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și, prin urmare, NU se autorizează utilizările în acest scop!

2 . Întrucât produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat sunt utilizate și pentru aplicații neagricole, este necesar ca statele membre, în conformitate cu Directiva 2009/128/CE, să asigure faptul că utilizarea produselor de protecție a plantelor care conțin glifosat este redusă la minimum sau este interzisă în zonele sensibile, cum ar fi parcurile și grădinile publice, terenurile de sport și de recreere, terenurile școlare și locurile de joacă pentru copii, precum și în imediata apropiere a unităților medicale.

3. Astfel, conform noii omologări, pot fi autorizate numai utilizările ca erbicid.

În cadrul acestei evaluări generale statele membre acordă o atenție deosebită:

  • Co-formulanților prezenți în produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat;
  • Evaluării expunerii consumatorilor în ceea ce privește reziduurile care pot fi prezente în plantele de cultură cultivate ulterior în rotație;
  • Expunerii la contact, prin pulverizare;
  • Impactului indirect asupra biodiversității prin interacțiunile trofice;
  • Utilizărilor de către utilizatori neprofesioniști;
  • Protecției plantelor terestre și acvatice nevizate, împotriva expunerii prin derivă rezultată în urma pulverizării;
  • Următoarele ratele maxime de aplicare trebuie să nu fie depășite, cu excepția cazului în care rezultatul evaluării riscurilor efectuate pentru utilizările specifice pentru care se solicită autorizația demonstrează că o rată mai mare nu conduce la efecte inacceptabile asupra mamiferelor erbivore mici:
  • pentru utilizare în agricultură: 1,44 kg de glifosat/ha/an;
  • pentru utilizarea care vizează controlul speciilor invazive în zonele agricole și neagricole: 1,8 kg de glifosat/ha/an;
  • pentru utilizare în zonele neagricole: 3,6 kg de glifosat/ha/an.

Regăsiți atașat, Regulamentul Comisiei (UE) 2023/2660 din 28 noiembrie 2023 de reînnoire a omologării substanței active glifosat.

Reamintim că LAPAR împreună cu Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) a desfășurat o serie continuă de demersuri pentru prelungirea dreptului de folosire în România a glifosatului ca erbicid. Mai multe detalii despre acțiunile LAPAR în acest sens puteți afla AICI. Și AICI.

Partajează articolul: