Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR

Cadru legal: LAPAR este persoana juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică și independentă. LAPAR își desfășoară activitatea în conformitate cu interesele asociațiilor componente, respectiv a producătorilor agricoli și cu prevederile legale în vigoare, respectiv cu O.G 26/2000, modificată și completată cu O.G 37/2003, Legea 246/2005 și Legea 305/2008 cu privire la asociații și fundații, înființată în anul 2001, cu sediul în Bd. Mărăști, nr. 61, etaj 3, camera 321, Sector 1, București.

Descriere Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din România

LAPAR este o federație la nivel național, constituită prin asocierea, liber consimțită, a asociațiilor profesionale teritoriale, din agricultură și a producătorilor agricoli. LAPAR reprezintă interesele producătorilor agricoli, stabilite prin hotărâri proprii și hotărâri ale organizațiilor profesionale componente, în relațiile cu organele Administrației centrale, cu alte asociații și federații, interne și internaționale, gestionarea politicilor și programelor pentru agricultură, atragerea fondurilor destinate activității din agricultură și alte asemenea.

Organizare Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România –

LAPAR, este o organizație profesională, apolitică și independentă, constituită prin asocierea voluntară dintre Asociații profesionale și societăți comerciale, care însumează un număr de aproximativ 2500 membri afiliați – persoane fizice și juridice, și care asigură 10% din numărul total de 142.561 de angajați la nivel sectorial, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică pentru anul 2018.

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, participă la consultările publice pe plan național și european fiind prezenți în grupurile de Dialog Civil și în Grupuri de Lucru.

În relația cu Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, LAPAR este membru în 3 grupuri de lucru din Comitetul Consultativ Tematic privind Planul Național Strategic: Agricultură și Industrie Alimentară, Mediu și Silvicultără, Cercetare și Inovare, și 8 subgrupuri, astfel:

– GRUP DE LUCRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Plăți Directe

Sprijin Cuplat

Intervenții în domeniul agricol – finanțate din Pilonul II PAC (măsuri de investiții și alte intervenții în domeniul agricol)

 Industrie și Securitate alimentară

 – GRUP DE LUCRU MEDIU ȘI SILVICULTURĂ

Ecoscheme – finanțate din Pilonul I și intervenții de mediu și climă

Alte angajamente de dezvoltare rurală

– GRUP DE LUCRU CERCETARE ȘI INOVARE

 AKIS

Intervenții în domeniul cercetării și inovării și transferului de cunoștințe

– Este membră în Comitetul de Monitorizare PNDR 2014-2020 unde se discută, aprobă, modifică fișele și ghidurile măsurilor de intervenție;

 – Membru fondator al Organizației Interprofesionale pe Produs Cereale, Oleaginoase și Produse Derivate „O.I.P.C.O.P.D”

 – Membru Consiliul Național a Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România CNIPMMR;

– Co-fondator Alianța pentru Agricultura și Cooperare, entitate sub umbrela căreia România a aderat la COPA COGECA– cea mai reprezentativă organizație de lobby de la Bruxelles și care asigură României 12 locuri în cadrul Grupurilor de Dialog Civil, LAPAR având 4 locuri și asigură coordonarea a 10 Grupuri de lucru astfel:

》Plăți directe și Înverzire

》Dezvoltare Rurală

》Fructe și Legume

》Silvicultură

》Aspecte Fitosanitare

》Aspecte juridice și taxonomie

》Vin și Viță de Vie

》Comitetul Femeilor

》Cânepă

》Geopa – protecția drepturilor lucrătorilor

Organizația LAPAR este:

Scopul LAPAR

Reprezentarea agricultorilor și a intereselor generale ale acestora, în relația cu structurile administrației centrale, ale puterii executive, legislative și judecătorești, cu alte organisme și organizații interne și internaționale, în vederea obținerii obiectivelor stabilite în cadrul Adunării Generale, prin documente de poziție și acțiuni de conștientizare.